Theumiitide Ühendus

Theumiitide logo

Sisukord

Theumiidid on Theumat algselt valitsenud elemendivaimude rass. Nende isoleeritud enklaave kutsutakse Theumiitide Ühenduseks.

Ajalugu

Enamus theumiitide ajaloost enne Impeeriumi loomist on hävitatud, hukkunud koos nende linnadega. Teada on, et enne alentide tulekut oli theumiitidel üle kümne tuhande aasta rahu. Pärast polnud otseloomulikult midagi enam endine.

Ülestähendusi ja kroonikaid lähiajaloost pärast alentide saabumist on ohtralt, aga need on teadurite ja kroonikute hoolsa valve all ja tavaisik neile hea põhjuseta ligi ei pääse.

Allikad e. geograafia

Allikad on elemendiväest koosnevad linnad, kus theumiidid elavad. Need on sellele lisaks nende sünnikohad. Nimelt sünnivad theumiidid allikate keskel asuvatest puhta elemendi voogudest. Allikaid oli kunagi palju, isegi rohkem kui sada. Nüüdseks on neid järele jäänud kaksteist. Alentid käivad allikates harva, sest need on üpriski raskesti ligipääsetavad kõigile peale vastava elemendi theumiitidele.

Impeerium

Vabad Maad

Keeled

Theumiitidel on mitu keelt. Kuna elemendid on väga erinevad, on iga elemendi theumiitidel oma keel, mida nad õpivad esimesena. Selles keeles on kirja pandud selle elemendi tarkused. Järgmiseks õpivad nad ära theumiitide ühise keele et suhelda teiste theumiitidega, ja siis laia maailma minna soovides ühe või mitu alenti dialekti.

Nime valib iga theumiit endale ise, üldiselt täiskasvanuks saades. Enne seda kutsuvad Kasvatajad neid erinevate hellitus- või lapsenimedega. Üldiselt on see komplekt kahest nimisõnast, aga esineb ka teistsuguseid nimesid. Elukutse valimisel lisandub selle nime ette vastava elukutse tiitel. Näiteks: sepp, teadur, võitleja, sorts, jne.

Theumiitide keeltele on omane see, et on mitu sõna erinevate asjade kohta. Näiteks sõnale ‘jää’ võib leida kümme (ja tõenäoliselt isegi rohkem) erinevat vastet. Need erinevused pole väljaspoolsetele mõistetavad, aga theumiitide jaoks küll.

(OG: Ehk siis nimed võivad olla tüüpilises fantasystiilis, ja sellele võib siis mõelda tähenduse.)

Kombestik

Sünd

Theumiidid sünnivad allikate keskel asuvatest puhtaima elemendi kogumikest. Sünniajad erinevad ja neid arvestatakse elementide faaside ja ajalooliste kalendrite järgi. Kogumiku juures on alati valves vähemalt kaks Kasvatajat ja kui sünniprotsess algab, kutsuvad nad teised appi. Sünd ise kestab mõned tunnid, ja kujutab endast seda et kera meenutav theumiit lahkneb elemendist nõnda et teda liigutada saab.

Kasvatajad hoolitsevad äsjasündinute eest, annavad neile oma väge kui seda vaja on ja annavad neile Kasvajanime, millega neid kutsutakse täiskasvanuks saamiseni.

Lapsepõlv

Theumiidi lapsepõlv on üldiselt täis arengut ja maailma õppimist. Koos samal ajal sündinutega õpib väike theumiit kasutama oma väge ja mõistma maailma. Samuti püütakse sellel ajal välja selgitada erinevate katsete abil, et milline elukutse võiks theumiidile sobida ja milline tema vägi on. Humanoidse kuju saavutab theumiit üldiselt paari aasta möödudes, ja kasvab suuremaks koos oma väega. Noorukieas leitakse talle üldiselt Õpetaja, kes talle tema ametit õpetama hakkab.

Täiskasvanuks saamine

Täiskasvanuks loetakse theumiit siis, kui ta on saavutanud oma väe täiuse. Seda otsustavad tavaliselt tema peamine Kasvataja ja tema Õpetaja. Enda täiskasvanuks kinnitamisest saab theumiit teada mõned nädalad enne, ja selle ajal jooksul mõtleb ta endale nime.

Kinnitamine on formaalne, selle käigus annavad Kasvataja ja Õpetaja theumiidi vabaks, ja ta esitleb ennast allika Austatavatele oma valitud nimega.

Vanadus ja surm

Vanadus algab siis kui theumiidi vägi hakkab vähenema. Kui theumiidil on käsil mõni suur teadustöö või eksperiment, hakkab ta seda järgnevate aastate jooksul lõpetama ja kroonikute abiga üles tähendama.

Surmahetkel theumiidi keha laguneb ja tema vägi naaseb elementi. Tavaliselt on selleks allika kese, kuid kaugel allikast surevate theumiitide vägi võib lahtuda ka mujal. Üldiselt jääb sellest märk elemendi energiasse, mida teised theumiidid tunnetada võivad. Kombeks on anda teada et isik on surnud, ja tema nime korratakse üle terve allika kuni kõik seda teavad ning see tähendatakse kroonikute poolt üles.

Pühad

Allikates tähistatakse erinevaid pühi. On pühasid ajalooliste sündmuste jaoks, on pühasid erinevate elementides toimuvate protsesside jaoks.

Sünnipäevi theumiidid ei tähista.

Tervitamine ja tutvumine

Viisakas on tervitada kuhugi saabumisel. Kui isikuga on mingisugune side, siis üldiselt kasutatakse selle sideme nimetust või vastavat hüüdnime. Kui teise nime ei teata, siis kasutatakse üldiselt tema ametinimetust kuna isiku amet on tema rõivastest ja välimusest üldiselt selge.

Tutvumisel esitletakse ennast, oma päritolu ehk allikas kust sünniti ja oma amet. Füüsilist kontakti ei ole.

Füüsiline kontakt

Theumiidid tavaliselt üksteist ei puuduta. Nende jaoks on alentide viis lähedust jagada äärmiselt kummaline. Theumiidid kogevad lähedust üldiselt ainult lapsepõlves, millal Kasvatajad neid enese lähedal hoiavad ja neid õpetavad.

Samuti pole tavaks ka kätelda, nagu alentid seda teevad. Kuigi üldiselt allikast välja viibides on theumiidil kest ümber ja tema puudutus ei ole alentidele ohtlik, on nad õppinud seda pigem vältima.

Relvad

Relvi kantakse väljaspool allikat selleks et vajaduse korral võidelda, allikas viibides hoitakse neid kas oma elamises või relvalaos. Allikas relvaga ringi käimist peetakse tobedaks ja imelikuks.

Kultuur

Theumiidid veedavad oma vaba aega erinevalt.

Populaarsed on erinevad jõukatsumised ja oma oskuste näitamised. Eriti populaarsed on väitlemine ja keeruliste reeglitega strateegiamängud. Võisteldakse nii parima välja selgitamiseks kui ka teenete nimel.

Üldiselt peetakse oluliseks, et ka vabal aja veetmisel on mingisugune mõte.

Majandus

Theumiitide endi hulgas kehtib ühismajandus. Iga täiskasvanud theumiit on oodatud panustama osa oma tööst ühiskonna huviks. Üksikisikute puhul kehtib teenusevahetus, mis kinnitatakse maagilise lepinguga.

Impeeriumilt ja Vabadelt Maadelt ostavad theumiidid sisse apeironit. Selle eest osutavad theumiidid erinevaid maagilisi teeneid, kuna nende maagia on alentide omast erinev. Samuti valmistavad nad ehteid ja muid väiksemaid esemeid, mida alentid kasutada võivad.

Allikast lahkudes saab theumiit kaasa paberi, mille alusel võib ta enesele hankida valuutat, millega teenuste eest tasuda. Samuti võib endale raha teenida erinevaid teeneid tehes. Üldiselt lahendavad nad maagilisi probleeme ja teevad muid oma pädevuses olevaid tegevusi.

Poliitika

Iga Leonte keisri juures on nõuandjatena (või mõnede meelest pantvangidena) tegutsemas kuus theumiiti, üks igast elemendist. Nemad esitavad keisrile theumiitide palveid ja seisavad hea theumiitide koha eest Impeeriumis.

Keiser Relagin II valitsusajal on need theumiidid järgmised:

Samamoodi elab kuus theumiiti, üks igast elemendist, alaliselt Cairlinn Toris Vabadel Maadel. Nemad annavad nõu Vabade Maade kuningale ja esitavad talle kohalike theumiitide soove.

Kuningas Alixi valitsusajal on need theumiidid järgmised:

Theumiitidel ei ole otsest valitsejat nagu on Impeeriumi keiser või Vabade Maade kuningas. Suuri kõiki theumiite puudutavaid otsuseid võib teha ainult Juhtide Kogu, mis on 72st theumiidist koosnev nõukogu. Seda kutsutakse kokku väga harva (ehk korra või kaks saja aasta jooksul), ja istungid toimuvad väravaid kasutades. Juhtide Kogu istub koos nii kaua kuni nad jõuavad mingisuguse konsensuseni ja nende istungeid ei tohi segada kui ei ole toimumas just midagi väga suurt.

Üldiselt allikate haldamisega tegelebki igas allikas kuus theumiiti. Neid kutsutatakse Austatuteks. Nemad arutavad probleemide üle mis tekkida võivad, ning valivad oma allika esindaja kas siis Impeeriumi keisri või Vabade Maade kuninga juurde. Samuti tegelevad nad distsiplineerimisega, kui on toime pandud nende tähelepanu nõudev rikkumine. Nemad valitakse selle allika täiskasvanute poolt üldiselt siis kui mõni koht vabaneb (kas selle koha hoidja sureb või läheb mingil põhjusel erru). Juhiks saamine nõuab eeskujulikkust igas valdkonnas ja kindlat meelt.

Pärimus

Igal allikal on oma kogud ja ülestähendused. Teada on, et väga suur osa pärimusest ja informatsioonist sai sõja käigus hukka ja jäi igaveseks kadunuks. Selle tõttu ollakse kõikide ürikute ja raamatute käsitlemisel väga ranged ja ettevaatlikud. Uutest teostest tehakse tavaliselt mitu koopiat ja neid saadetakse ka teistesse allikatesse.

Theumiidid kirjutavad tavaliselt üles fakte ja tõestisündinud juhtumeid, aga viimasel ajal on tekkinud ka suund katalogiseerida alentide pärimust, kuigi see alati nende jaoks tõele ei vasta.

Suure osa nüüdisaegsest pärimuskogust moodustavad biograafiad, kus kirjeldatakse allika elanike elusaavutusi ja ameteid. See oli kombeks ka enne sõda aga nüüd peetakse seda eriti oluliseks.

Teine suur osa on kõik maagiaga seonduv. Seal on ülestähendusi ka alentide jumalate ja erinevate maagiliste nähtuste kohta ning theumiitide endi maagilised avastused.

Religioon

Erinevalt alentidest ei teeni theumiidid jumalaid. Nende jaoks on olulised 12 legendaarset figuuri, kaks igast elemendist. Legendide järgi olid nad theumiitide juhid ajal, millal alentid esimest korda Theumale randusid. Sõja ajal nad peideti ja nad uinusid, mõnede arvates siiamaani.

Need kaksteist olid:

Theumiidid peavad alentide religiooni ja jumalaid pentsikuks või isegi äärmiselt veidraks. Neile piisab sellest, et nad tulevad allikast ja lähevad surres sinna tagasi. Mõned neist on samas jumalate ja jumalmaagia suhtes väga uudishimulikud ja teevad oma parima, et seda teemat võimalikult palju uurida.

Rahvastik

Theumiite on hetkel teadaolevalt umbes 2 miljonit. Theumiitide jagunemine elementide järgi on üpriski võrdne, kaldeid esineb paarisaja indiviidi kaupa.

Impeeriumis elab teadaolevalt 1,2 miljonit theumiiti, ehk suurem osa mandril elavatest theumiitidest.

Vabadel Maadel elab arvatavasti 800 000 theumiiti.

Ametid:

Kolmveerand theumiitidest elavad allikates ja enamus neist ei lähe neist sealt elu jooksul välja. Samas on ka neid, kes avastavad väljaspool olevat maailma huviga ja leiavad endale paiga, kus elada.

Sõjandus

Üldiselt õpetatakse kõiki theumiite ennast kaitsma, aga sõjandust õpivad vähesed. Kuna theumiite on vähe ja nende kestade taastamine võtab aega, ei soovita ühegi elu sõjas hukka lasta. Selle tõttu ei ole theumiitidel ka ametlikku sõjaväge ja kui nad tegutsevad kas Impeeriumi või Vabade Maade huviks, teevad nad seda mittesõjaväelisi teenuseid osutades.

Relvi kannavad üldiselt ainult allikast välja minevad theumiidid, ja seda selleks et mitte oma väge võitlemiseks kulutada. Allikas viibides ei ole relva kandmine kombeks.

Ühiskond

Hoolimata sellest, et theumiidid elavad üle terve mandri kaheteistkümnes eri paigas ja enamus neist nendest paikadest ei lahku, on theumiitide ühiskond üsna läbipõimunud. Kuna allikates on väravad, läbi mille saab saata erinevaid esemeid ja teateid ning teiste allikate elanikega kõneleda, toimivad allikad üldiselt ühte plaani järgi.

Üldiselt on theumiidid üsna omaettehoidvad ja alentidega tehakse tegemist täpselt nii palju kui vaja. Samas on ka erandeid, ning üsna mitmed lähevad täiskasvanuks saades maailma avastama. Mõned neist tulevad kohe tagasi, leides et theumiitide ühiskond sobib neile siiski kõige paremini. Teised aga naasevad harva, vaid selleks et oma kesta ja varustust uuendada ning siis edasi minna.

Peale omaette hoidmise on theumiitide ühiskond ka üsnagi konservatiivne ja range. Suuri muutusi toimub harva ja eelistatakse asjaolude säilitamist nii nagu need on. Ehk tuleb see sellest et theumiitide jaoks on muutused üldiselt tähendanud halba - alentide tulek hävitas peaaegu kogu nende tsivilisatsiooni.

Sidemed

Erinevalt alentidest ei harrasta theumiidid abielu ega paariti kooselu. Igal theumiidil on talle täiskasvanuks saamisel määratud elamine, nooremana elavad nad Kasvumajades. Seal hoolitsevad väikeste theumiitide eest Kasvatajad, kes on tavaliselt kõige empaatilisemad ja kannatlikumad oma rahva seas.

Romantiliste ja sõprussuhete asemel on theumiitidel sidemed. Side on kahe theumiidi vaheline läbisaamine, mis üldiselt rajaneb vastastikustel tunnetel. Need tunded võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed, oluline on et need oleksid mõlema puhul samasugused. Theumiidid peavad oluliseks ka negatiivseid sidemeid, sest kõik ei võigi kõigile meeldida, ja tihti inspireerib tugev rivaliteet uusi avastusi ja saavutusi. Sidemeid on mitmesuguseid.

Need on:

Üldiselt toimivad sidemed theumiitide vahel. Ent on ka jutte selles, et laia maailma läinud theumiidid neid teiste suhtes rakendavad. Traditsionaalsema suhtumisega theumiidid peavad sellist teguviisi üldiselt kahtlaseks, aga liberaalsemad väidavad et välismaailma tundmata ei ole võimalik midagi saavutada.

Sidemed on tavaliselt theumiidi isiklik asi, aga on sobiv ja kohane nende kohta küsida kui on mingisugune segadus. Üldiselt on enamus sidemetest üsna selged, need moodustuvad kahe isiku kohtumisel. Ent sõprade ja rivaalide kohal on kombekas teisele teada anda, et niiviisi tuntakse.

Teguviis erineb mittekuulujate puhul, neile teatatakse nende staatusest ainult siis kui nad heade kommete vastu eksivad.

Elukutse

Sidemetest isegi olulisemaks peetakse elukutset. Ideaalis on igal theumiidil miski, mida nad oskavad ja tahavad hästi teha. Täiskasvanuks saades valivad nad, mis on nende tõeline elukutse. Selle valimata jätmise peale ei vaadata hästi ja nõnda ongi üldiselt nii et oma eluteed mitte veel täpselt otsustanud theumiidid valivad hoopiski laia maailma minna.

Elu väljaspool

Impeeriumis või Vabadel Maadel elavad theumiidid üldiselt nii nagu seda teevad alentid, võimaluste piires. Samuti teevad nad erinevaid töid, kuna allikast pannakse neile kaasa ainult varustus ja veidi raha. Neisse suhtutakse erinevalt, on neid, kes võõrastavad nii erinevaid olendeid, ja samas on ka neid kes on väga huvitatud sellest, millised nad on. Kuna nii vähesed neist käivad allikatest väljas, on theumiit väljaspool üsnagi harv nähtus.

Seadused ja karistused

Theumiitidel on oma seadustik, mis on aja jooksul vähe muutunud. Seda hoiavad kroonikud, ja seda viivad täide Austatud.

Noore theumiidi pisirikkumisi karistavad üldiselt kas Kasvatajad või Õpetajad. Karistuseks on üldiselt vaba aja heakorratöödega täitmine ja privileegide mõningaks ajaks ära võtmine.

Suuremate rikkumiste nagu teise ründamine, varastamine või valetamine karistamise üle otsustavad Austatud. Üldiselt määratakse ka siin pikalt heakorratöid. Samuti võetakse kahjutasuks ära enamus isiklikust varast. Esineb ka häbimärgistamist.

Suurimad kuritööd on mõrv ja reetmine. Siis kutsutakse kokku Juhtide Kogu, kes teeb oma otsuse. Tavaliselt on selleks surm, mis on määratud koheseks täideviimiseks. Ajalooliselt harrastati ka kurjategija võimete kammitsemist, aga selline karistus lõppes tihti karistatu hullumisega. Sellised juhtumid on harvad ja nendest ei taheta rääkida.