Üldreeglid

Need puudutavad ürituse üldist korda, tegelaste ja mehhaanikatega seotud reeglid on eraldi.

Mängujuhid

Mängujuhid on ürituse korraldajad ja kohtunikud. Mängujuhile jääb reeglite ja muude otsuste tegemisel alati viimane sõna. Mängujuhid jätavad endale õiguse üritusel osalejaid valida.

Karavani mängujuhid on: Mona, Maarja, Siim, Martin ja Iti.

IG ja OG

Rollimäng algab ja lõppeb mängujuhi välja kuulutamisel. Mängu võib peatada ohtliku olukorra tekkimisel, selleks on kasutusel gamestop-reegel. Mänguvälised esemed/kohad on tähistatud punavalgelindiga ja neid tuleb ignoreerida. Mängijad võivad mängust väljas olla hoides rusikas kätt pea peal. Mängust väljumine mängusiseste tagajärgede vältimiseks on ebasoovitatav.

Gamestop-reegel

Reegel mängu peatamiseks ohtlikus olukorras. Seda kuuldes tuleb mängijatel mängimine lõpetada ja jääda kohapeale seisma kuni olukord laheneb ja lubatakse jätkata. Täpne fraas on Gamestop.

Pausi-reegel

Seda reeglit tuleb kasutada kui on vaja mäng korraks peatada mõne loitsu efekti lahendamiseks või mingi reeglikonflikti lahendamiseks. Selleks kasutatakse fraasi “Mängupaus”. Kui peatakse lahing, peavad kõik asjaosalised ootama kuni olukord on lahendatud. Kui tegu on kahe mängija omavahelise probleemi lahendamisega, võivad teised mängimist üldiselt jätkata kui ei ole tegu mingi pingelisema olukorraga. Ka mängujuhid võivad kasutada seda reeglid mängijatele informatsiooni andmiseks.

Turvalisus

Igaüks vastutab oma turvalisuse eest ise, alaealiste puhul vastutab kohalolev saatja (kui teda on). Kui osalejal on terviseprobleeme või muid asju mida peaks arvesse võtma, tuleb tal neist enne mängu mängujuhtidele teada anda. Mängujuhid teevad oma parima et mänguala ja mäng oleksid võimalikult ohutud, aga täielikku turvalisust ei ole võimalik garanteerida. (Mängualal on olemas esmaabikarp, selle asukoht mainitakse alati eraldi ära).

Mängija vastutab oma mängule toodud esemete ohutuse eest. Relvad, kilbid ja turvised kontrollitakse enne mängu alati üle.

Mõnuained

Üritus on täielikult alkoholivaba, sealhulgas ka enne ja pärast mängu. Korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel alkoholi tarvitanud mängija mängust eemaldada.

Suitsetamine on lubatud vastavalt selleks märgistatud kohas, mujal palume sellest hoiduda.

Konfliktid

Mängusisesed konfliktid peaksid jääma mängu. Kui on tekkinud mänguväline konflikt või arusaamatus mõne teise osalejaga, võib selle omavahel ära klaarida või mängujuhile teada anda. Juhul kui mingil põhjusel sellest mängujuhile rääkida ei soovita, on olemas ka tugiisikud, kelle poole pöörduda. Üritusel on nulltolerants igasugusele mänguvälisele kiusamisele ja tõrjumisele ükskõik kelle suhtes ükskõik millisel põhjusel.

Tugiisikud

Üritusel on olemas nimetatud tugiisikud, kelle juurde võib pöörduda igasuguse mänguvälise probleemi või murega. Tugiisikud nimetatakse ja näidatakse algbriifil ära.

Turvasõna

Juhul kui mõni mängus toimuv olukord muutub liigseks või ebamugavaks, võib mängija selle katkestada, öeldes “turvasõna”. Seda kuuldes tuleks antud olukorra rollimängimine lõpetada ja mänguväliselt kokku leppida mida tehakse järgmisena. Turvasõna kasutamist ei pea teistele põhjendama. Kõigil on erinevad mugavustsoonid ja õigus valida palju nad nendest välja lähevad.

Näide: Mängija A on kinni võtnud mängija B ja asub tema tegelast piinama. Kuigi B on alguses nõus, leiab ta mingi hetk et talle ei meeldi kui detailselt A tema piinamist kirjeldab. B ütleb “turvasõna” ja stseen lõppeb, lepitakse kokku mis edasi juhtus, kas A tegelane otsustas piinamise lõpetada või sai B tegelane hoopiski plehku.

Keeled

Ürituse peamine keel on eesti keel. Juhul kui kohal on osalejaid, kes eesti keelt ei räägi, suheldakse inglise keeles. See sõltub omajagu ka nende arvust. Kõik mängumaterjalid on olemas mõlemas keeles ja on olemas isikuid, kes on valmid tõlkima.

Füüsiline kontakt ja lähedus

Mõõdukas füüsiline kontakt on mängu jooksul kõigile lubatud, välja arvatud võitlusolukordades. Viimast eestkätt ohutuse jaoks. Kui on soovi kontakti eskaleerida, näiteks vastasega füüsiliselt maadelda või ihaldatud tegelast sügavalt emmata, tuleb selle tegelase mängijalt üle küsida ja kokku leppida. Seda tuleb kindlasti teha enne konflikti algust, mitte selle ajal. Selliseid asju võib kokku leppida ka enne mängu algust, näiteks tasub seda teha oma seltskonna mängijatega. Neid on aga kohane ka uurida mängu jooksul kui on soovi teha mõni äge stseen.

Pigem soovitame olla ettevaatlikumad, eriti lahingolukordades enda ja teiste mängijate vigastamise vältimiseks. Kellegi üllatusründamine teda krabades või tõmmates on rangelt keelatud.

Kostüümid ja mängijate rekvisiidid

Mängija kostüüm ja selle osad ei ole ära võetavad. Mängija ei pea loovutama teistele oma esemeid, kui ta seda ei soovi. Mängijalt võib võtta mängujuhtide poolt antud rekvisiite või mängus leitud esemeid. Erandiks on relvad, ent oluline on et teise asju ei kaotataks või rikutaks. Mängujuhtide poolt antud ja mängus olevad esemed on vastavalt märgitud.

Rekvisiidid

Osalejad saavad kasutamiseks mitmeid rekvisiite. Kõik mängujuhtide poolt antavad rekvisiidid on vastavalt märgistatud ja üles loetud. Omavoliline rekvisiitide sissetoomine mängujuhtidele teatamata pole lubatud. Rekvisiidid tuleb kohe pärast mängu mängujuhtidele tagastada.

Mängu stiil

Karavan on mõeldud olema seikluslik ja tore sari. Mängija-tegelaste tapmine on lubatud, aga soovitame tõsiselt enne selle tegemist kaaluda muid variante, mis ei sisalda tapmist. Tapmine toob praktiliselt alati endaga kaasa tõsised mängusisesed tagajärjed. Mängusiseseid konflikte saab lahendada muudel viisidel, mis toodavad rohkem rollimängu ja rõõmu kõigile.

Üldiselt soovitame mängida suurima rollimängu ja laheduse nimel.

Samuti kui mängus midagi ei tööta või tegelasel ei ole tegevust, on soovitatav murega tulla mängujuhi juurde, kes probleemile lahenduse leiab. Saame teie muresid lahendada ainult siis kui nendest teadlikud oleme.

Reeglid

Reeglite puhul jääb peale hilisem versioon. On oskusi ja olukordi, mis lahenevad erinevalt kui reegelduses. Kui keegi kasutab mingisugust oskust, on tal luba seda kasutada. Kui ei suudeta mingi konkreetse reegli või olukorra puhul otsustada, võib mängujuhi puudumisel reegliküsimuse lahendada ka kivi-käärid-paber mänguga.

Deklareerimine

Võimalikult palju tuleks rollimängida. Kui see on aga ohutuse või loogika seisukohast võimatu, võib vastavat tegevust deklareerida ka sõnadega. Näiteks kui tegelane joob metsast leitud pudelist jooki, ei pea mängija seda mänguväliselt tegema kui ta kardab et võib olla seal olevale joogile tegelikult allergiline.

Vanusepiirang

Üritusele on lubatud igas eas osalejad. Alla 14-aastased peavad osalema koos täiskasvanud saatjaga. Saatja vastutab peamiselt ise oma hoolealuse turvalisuse eest, aga kõikidelt osalejatelt eeldatakse nooremate kaasmängijatega arvestamist.